Získajte rodinné prídavky z Rakúska pohodlne z vášho domova

rodinne pridavky rakusko

rodinne pridavky z rakuskaDo susedného Rakúska to nemáme ďaleko, pričom tamojší pracovný trh poskytuje vhodné pracovné možnosti aj pre mnohých Slovákov. Podľa slovenskej verzie digitálnej publikácie Eurostat – Ľudia v pohybe – štatistika mobility v Európe, dochádzalo v roku 2018 za prácou do Rakúska až 48 tisíc Slovákov. Títo pracovníci pritom tvorili v krajine štvrtú najpočetnejšiu skupinu pracujúcich osôb v rámci Európskej únie. V aktuálnom blogovom článku si priblížime, kedy majú občania Slovenskej republiky pracujúci v Rakúsku nárok na rodinné prídavky na deti z Rakúska.

Nárok na rodinné prídavky

Podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky z Rakúska upravuje rakúsky zákon rodinných príspevkoch Gesamte Rechtsvorchrift für Familienlastenausgleichgesetz z roku 1967. Z ustanovení tohto právneho predpisu vyplýva, že nárok na prídavky na deti z Rakúska (Familienbeihilfe) majú za splnenia určitých podmienok aj slovenskí rodičia pracujúci v Rakúsku.

Nárok na prídavky na dieťa majú nasledujúce osoby:

» Slováci, ktorí pracujú v Rakúsku ako zamestnanci,

» Občania SR, ktorí pracujú v Rakúsku ako vyslaní zamestnanci,

» Slováci, ktorí pracujú v Rakúsku ako živnostníci a sú sociálne poistení (platia odvody na sociálnom poistení) v Rakúsku. Oficiálnym potvrdením o rakúskom sociálnom poistení je e-card vystavená na meno pracovníka.

Rodinné prídavky na deti z Rakúska vybavíme za vás

rodinne pridavky z rakuskaOrientácia v zákonoch je často veľmi náročná a keď sa k tomu pridá nutnosť pracovať so zahraničnými dokladmi a úradmi, môže sa celý proces značne skomplikovať. Naštudovanie problematiky si vyžaduje jazykové a právne znalosti a komunikácia s príslušnými úradmi často zaberie množstvo drahocenného času. V praxi sa pritom niekedy stáva, že žiadateľ nepredloží všetky požadované doklady, čo celý proces sa ešte predĺži.

Náš tím odborníkov sa profesionálne venuje oblasti rodinných prídavkov v Rakúsku a máme bohaté skúsenosti s vybavovaním žiadostí pre slovenských klientov. Počas našej existencie využilo naše služby už viac ako 24 941 klientov a ich počet neustále rastie. Radi vám pomôžeme pri získavaní rodinných prídavkov na deti v Rakúsku, pričom všetko vybavíte online pohodlne z vášho domova.

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov z Rakúska:

rakusko rodinne pridavky» V prvom kroku vás poprosíme o vyplnenie online formulára na naše webovej stránke (Formulár pre získanie prídavkov na deti z Rakúska).

» Po preštudovaní formulára vám zašleme stručný osobný dotazník. V tomto dotazníku je potrebné vyplniť údaje relevantné k žiadosti o rodinné prídavky z Rakúska. Spolu s týmto dotazníkom vám zašleme podrobné pokyny k ďalším krokom a kompletný zoznam dokladov potrebných pri vybavovaní žiadosti.

Kedy možno požiadať o vyplatenie rodinných prídavkov na deti z Rakúska?

Rodinné prídavky na deti z Rakúska sa vybavujú na rakúskom daňovom úrade (Finanzamt). O rodinné prídavky môžu žiadať rodičia, ktorých deti ešte nedovŕšili 18. rokov. Respektíve 24 rokov v prípade, ak je dieťa je študentom vysokej školy.


vybavenie rodinnych pridavkov zo zahraniciaV prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a vybavte si rodinné prídavky na deti z Rakúska spoľahlivo a bez zbytočných komplikácií. Radi vám so všetkým pomôžeme a ochotne vám so všetkým poradíme!

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!


Viac informácií? Navštívte nasledovné odkazy:

https://www.4shared.com/u/wnA9e5o8/tjlegalcom.html