Asynchrónne trojfázové elektromotory: tri dôležité parametre pri ich výbere

trojfzaove asynchronne elektromotory

Trojfázové asynchrónne elektromotory sú všestranným spôsobom pohonu v priemyselných, ale aj bežných prevádzkach. Dostupné sú v širokom spektre rôznych výkonov a konštrukčných vyhotovení. Asynchrónne trojfázové elektromotory so sebou prinášajú celý rad výhod, ktoré vyplývajú zo samotného princípu, na akom fungujú. Pripravili sme pre vás prehľad troch dôležitých parametrov, ktoré je potrebné pri výbere trojfázového asynchrónneho elektromotora určite zohľadniť.

Na úvod len v krátkosti spomeňme, že asynchrónne trojfázové elektromotory sú efektívnym spôsobom riešenia pohonu pre rôzne mlyny, dopravníky, ventilátory, pojazdy alebo čerpadlá. Len ťažko by ste našli oblasť, v ktorej by asynchrónne trojfázové elektromotory nebolo možné použiť. Kritériá pri výbere asynchrónnych trojfázových elektromotorov sú pomerne rozsiahle, vybrali sme tentoraz tri parametre, ktoré ale určite patria medzi tie najdôležitejšie.

Rýchlosť otáčania

Asynchrónne trojfázové elektromotory si môžete vybrať v rôznych vyhotoveniach aj podľa rýchlosti synchrónnych otáčok. Najčastejšie sú využívané elektromotory s 2 900 ot./min. (dvojpólové), 1 400 ot./min. a 900 ot./min. Rýchlosť otáčok určuje počet pólov elektromotor a kmitočet vstupného striedavého napätia. V tomto smere si teda môžete vybrať 2-polóvé, 4-pólové, 6-pólové a 8-pólové elektromotory.

Výkon elektromotora

Ďalším veľmi podstatným parametrom trojfázového asynchrónneho elektromotora je jeho výkon, prípadne krútiaci moment. V závislosti od veľkosti kostry a použitých komponentov, rozlišujeme trojfázové asynchrónne elektromotory rôznych výkonov od 0,09 kW až po desiatky kW pre náročné priemyselné použitie. V praxi je veľmi dôležité, aby výkon elektromotora zodpovedal zamýšľanému použitiu a aby ste mali k dispozícii aj výkonnostnú rezervu.

Konštrukčné riešenie – možnosti upevnenia

Napokon, pri výbere netreba zabudnúť ani na konštrukčné možnosti elektromotora. Ide teda najmä o umiestnenie pätiek a prírub, resp. ich konfiguráciu. Asynchrónne trojfázové elektromotory, ktoré máme v našej ponuke, je možné vybaviť pätkami a prírubami tak, aby bolo možné aj ich menej štandardné umiestnenie.

vyoral logo