Nadpis a popis webovej stránky je kľúčom do vytúžených dverí

nastavenie popisu stranky

Každý podnikateľ sa snaží určitým spôsobom odlíšiť od existujúcej konkurencie. Či už predávaným tovarom, poskytovanými službami alebo profesionálnym know-how. Nemal by pri tom zabúdať ani na vhodne zvolený názov a popis webovej stránky. Prečo je názov webovej stránky a jej popis taký dôležitý? A prečo by ste mali jeho výberu venovať dostatočnú pozornosť, si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

„Názov webovej stránky je dôležitým prvkom, ktorý špecifikuje obsah webu pre internetové vyhľadávače. Samotný titul a popis webovej stránky patria k efektívnym marketingovým nástrojom, ktoré pomáhajú pri správnom nastavení indexácie stránky a lepšom vyhľadávaní.“

Kľúčovým prvkom kvalitného webového dizajnu je SEO

Inými slovami to možno povedať aj tak, že kvalitný webový dizajnér považuje SEO (Search Engine Optimisation) za základ, pomocou ktorého možno zlepšiť a udržiavať pozíciu webovej stránky s dobrými výsledkami pri vyhľadávaní v internetových vyhľadávačoch. Dva základné piliere, na ktorých stojí kvalitný online marketing a v praxi sú často podceňované, je názov a popis stránky. V prípade, že sa týmto faktorom nevenuje dostatočná pozornosť môže sa stať, že majiteľ webu skončí s automaticky generovanými verziami. Tie však nedokážu priniesť očakávané predajné výsledky.

seo

Čo je názov stránky?

Názov (titul) stránky predstavuje HTML prvok (tag). Ide o prvok rozpoznateľný Googlom a inými internetovými vyhľadávačmi, ktorý keď je vhodne zvolený, dokáže porozumieť obsahu webovej stránky. Názvy stránok sú viditeľné aj pri výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch. Preto patria k dôležitým marketingovým a predajným nástrojom z pohľadu SEO a kvalitnej užívateľskej skúsenosti.


Dôležitá informácia: Názov stránky by mal byť stručným a presným odrazom obsahu uvedeného na webovej stránke.


Popisy stránky

popis strankyPopisy stránky (tzv. meta descriptions) sú na druhej strane krátke popisy, ktoré sumarizujú obsah webovej stránky s cieľom zlepšiť jej pozíciu v internetových vyhľadávačoch a pri vyhľadávaní konečnými užívateľmi. Na tomto mieste možno povedať, že popisy stránky nie sú nikdy inde také dôležité, ako pri nastavení s cieľom zlepšiť a dosiahnuť optimálne SEO. Je to efektívny marketingový nástroj, ktorého využívanie prináša pozoruhodné výsledky.

„Jednou z veľkých výhod dobre nastaveného popisu stránky je aj skutočnosť, že dokáže podnietiť užívateľov Googlu a iných internetových vyhľadávačov, aby klikli na vašu stránku namiesto stránky vašej konkurencie, to za predpokladu, že popisy sú skutočne účinne zvolené.“

Zhrnutie:

názov stránky pomáha Googlu porozumieť, o čom je vaša webová stránka,

Google používa tieto informácie s cieľom rozhodnúť sa o tom, kam zaradí vašu webovú stránku pri vyhľadávaní,

názov stránky Google zobrazuje pri vyhľadávaní a zobrazuje pritom aj popisy stránky,

oba nástroje pomáhajú majiteľovi webu presvedčiť užívateľa o tom, aby klikol práve na jeho web.

nastavenie nadpisu a popisu stranky

Z ohľadom na kľúčovú funkciu oboch uvedených nástrojov, je správne nastavenie nadpisu  a popisu stránky dôležitým prvkom pri tvorbe každej webovej stránky. V skutočnosti je čas strávený pri jej vymýšľaní efektívne využitý a s vysokou pridanou hodnotou. V prípade, že si na túto úlohu netrúfate, rozumiete však jej kľúčovej roli, radi vám s nastavením názvu aj popisov pomôžeme. Ak máte akýchkoľvek otázky, môžete kontaktovať Adamovic SEO a my vám pomôžeme kvalitne nastaviť indexovanie vášho webu.